Výzkumný tým

krajan_foto.jpg, 686kB

Naše skupina čítá 26 studentek a 11 studentů (část z prvního, část z druhého ročníku) tříletého bakalářského oboru Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Projektem se zabýváme pod dohledem pana Ing. PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D. (kouč), který byl hlavním iniciátorem myšlenky našeho projektu. Důraz je kladen především na kolektivní práci celé skupiny, přičemž zásahy ze strany kouče jsou zde minimální. Každý student se v projektu angažuje, využívá svých zkušeností a zároveň je zkušenostmi obohacován (svou vlastní iniciativou).

Dílčí problémy a nutnosti jsou rozdělovány mezi menší organizované skupinky* a dále mezi jednotlivce. Jelikož jsme všichni studenty stejné univerzity a oboru, jsme téměř neustále v kontaktu. Ten je často využíván k průběžným schůzkám, kde se probírají důležité otázky dalšího průběhu našeho projektu, organizace, atd. Zároveň se snažíme být ve spojení pomocí informačních kanálů elektronického formátu (internetové fórum, web ke shromažďování informací – systém WIKI, kam každý z nás může přispívat novými informacemi, postřehy, atd.).

Jelikož čítáme 37 osob, jsme schopni řešit i náročné problémy v rámci kratší doby apod. Hybnou silou naší skupiny je však i vnitřní potřeba seberealizace v dané problematice a nejen to – především touha po jejím vyřešení.

Zvláště důležitou hodnotu pro nás má činnost, která po samotném výzkumu bude následovat – vydání souhrnné publikace s předběžným názvem Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě; publikování článků v novinách, časopisech a na internetu; cykly přednášek; foto-výstava (podpořená doprovodnými texty a katalogem); vytvoření dokumentárního filmu o životě krajanské mládeže ve sledovaných východoevropských zemích.

Právě tyto aktivity budou těmi hlavními, které probudí vědomí o problematice nejen u širokého okruhu studentů, ale i u veřejnosti, což je předním cílem tohoto projektu. * Všech 37 studentů je rozděleno do 8-mi menších skupin (podle oblasti jejich výzkumu). Každá tato dílčí skupina má zvoleného leadera, který tuto skupinu zastupuje. Další významné rozčlenění naší společnosti tkví v působení dvou týmů – týmu pro získávání mediální podpory a týmu pro získávání finanční podpory. Cílem těchto dvou skupin je aktivní oslovování mediálních a finančních partnerů.